Advertentie-afdeling

Zorgmedia heeft een eigen grafische afdeling die de adver- tenties en redacties opmaakt. Daar gaat natuurlijk wel wat aan vooraf. Onze sales-afdeling benadert en onderhoud contact met bedrijven en instellingen ten behoeve van de adverten- tiemogelijkheden. De brochures ten behoeve van opdracht- gevers in de sectoren zorg en welzijn worden voorzien van de gewenste adverteerders. Alle brochures die Zorgmedia pro- duceert zijn van hoge kwaliteit. Wanneer u adverteert in onze brochures weet u zeker dat dit gezien zal worden.

Aanlevering content ten behoeve van advertenties

U heeft inmiddels een bevestigingsbrief ontvangen ten behoe- ve van de advertentieplaatsing in de desbetreffende uitgave. In deze bevestigingsbrief staat het formaat van de advertentie in mm weergegeven.

U kunt een bestaande advertentie aanleveren of geheel kos- tenloos de advertentie op formaat door onze vormgevers la- ten opmaken. Wanneer u content aanlevert voor de adverten- tie houd dan rekening met de afmeting. Voorbeeld: een grote advertentie uit de krant past niet in een sponsorvermelding van 60x30mm in een brochure.

U kunt aanleveren per mail of per post.

Mailadres: info@zorgmediabv.nl
Postadres:Parallelweg 93 9601 HS Hoogezand
O.v.v. het referentienummer van uw bevestigingsbrief

Bestandsformaten

Het aanleveren van advertentiebestanden kan in PDF, JPEG en AI-bestanden. Wenst u in een ander bestandsformaat aan te leveren dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen over de mogelijkheden.

Redactie-afdeling

De redactie-afdeling begeleidt redacteuren en re- dactiecommissies met het samenstellen van de ko- pij ten behoeve van de brochures. De afdeling denkt mee over nieuwe artikelen en redigeert de content. Ook het persklaar maken behoort tot de verant- woordelijkheid.

Zetproef

Nadat de kopij is opgemaakt en is geïllustreerd met de benodigde foto’s, volgt de zetproef.

Voordat de brochure gedrukt wordt ontvangt de opdrachtgever een complete zetproef in PDF. Hierop kunnen de gewenste wijzigingen worden aangebracht. Vervolgens volgt de finale-zetproef. Hierna wordt de brochure in productie genomen.

Opmaak & vormgeving

De opmaak en vormgeving van de kopij is bepalend voor de uitstraling van de brochure. De indentiteit van de organisatie moet direct zichtbaar zijn.

In bepaalde gevallen willen de adverteerders graag een zetproef van de door ons opgemaakte adver- tentie, dat kan kostenloos. U dient dit bij de plaat- singsopdracht door te geven. De zetproef wordt op het juiste advertentieformaat door ons aangeleverd. Wij verzoeken u de zetproef binnen 2 werkdagen te beoordelen.