Digitale of geprinte media

Wanneer wordt digitale media en wanneer wordt print media ingezet om uw doelgroep te bereiken?

Dat hangt af van de doelgroep. Hoe is de samenstelling van de doelgroep? Wat is de leeftijd, waar en wanneer gebruikt de doelgroep de informatie en waarvoor moet de doelgroep de informatie gebruiken. Veel organisaties met een vaste doelgroep zetten zowel digitale als geprinte media in. Het is een
kwestie van weten op welke manier men de informatie weet te ontvangen. Hier kan vervolgens op worden ingespeeld.

De beste communicatie partner van Nederland

In media en communicatielandschap valt er een hoop te kiezen. Maar hoe komt u tot de juiste keus?
Hier is deskundige hulp bruikbaar. Het is belangrijk om transparant te communiceren met uw doelgroep. Het is belangrijk om uw boodschap op een duidelijke manier te communiceren. Hier kan Zorgmedia een belangrijke rol vervullen. Wij weten bijvoorbeeld dat de communicatie in de zorgsector anders is dan in de commerciële sector, dus moet de boodschap ook anders worden verpakt en worden overgebracht. Wij zorgen ervoor dat de maatschappelijke verbinding wordt gelegd met uw doelgroep.

Producten

''Zorgmedia werkt met jong talent om de doelgroep jongeren te bereiken''

Liesbeth,
“Communicatie is geen hogere wiskunde, maar je moet wel weten wat je doet.”
Je moet competable zijn met de doelgroep. Wat spreekt de doelgroep aan? Wat houdt de doelgroep bezig? Hoe kan de doelgroep bereikt worden?
Wij beschikken over deze informatie en kunnen deze wetenschap inzetten en toepassen om de doelgroep te bereiken.